Top các trang web kiểm tra tốc độ website

Mục lục

Một số công cụ kiểm tra tốc độ website tốt nhất hiện nay

PageSpeed Insights

Trang web: https://pagespeed.web.dev/

PageSpeed Insights còn được biết đến với tên gọi Google Speed Insights là công cụ kiểm tra tốc độ website của Google. Trang web cho phép phân tích tốc độ và chia nhỏ các thành phần trên điện thoại và máy tính, đồng thời cũng đưa ra những cảnh báo cũng như đề xuất khắc phục.

PageSpeed Insights miễn phí hoàn toàn, nhanh chóng và hiệu quả, là công cụ không thể thiếu của người làm web chuyên nghiệp và webmaster đang vận hành trang web của mình.

Gtmetrix

Trang web: https://gtmetrix.com/

Features Report

Gtmetrix là công cụ phân tích tốc độ website chuyên nghiệp, tương tự với PageSpeed Insights của Google khi tách nhỏ các thành phần để đánh giá tốc độ theo các thang điểm từ A xuống Z, thang điểm càng thấp tức là thành phần đó bị tải càng chậm.

Pingdom

Trang web: https://tools.pingdom.com/

Webpagetest

Trang web: https://www.webpagetest.org/

Yslow

Trang web: http://yslow.org/


Trên đây là những công cụ kiểm tra tốc độ website tốt nhất hiện nay mà chúng ta nên dùng mỗi khi cảm thấy website đang bị chậm. Hãy luôn kiểm tra tốc độ trang web để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và mang về đơn hàng, doanh số tốt hơn mỗi ngày.

.
.
.
.