Code button liên hệ của chowebgiare.com

Mục lục
Thấy nhiều anh em vào web và khen button liên hệ dưới chân trang đẹp quá nên xin code nên sẳn nay mình sẽ public code trên web thay vì gửi code riêng từng người.
Lưu ý: Để dùng dài lâu các bạn nên tải link ảnh các icon lên hosting của mình
Button Lien He Cho Wordpress

Sử dụng đối tới theme Flatsome

Đối với theme Flatsome có hỗ trợ thêm code CSS, HTML, Javascript nhanh thì bạn có thể thêm vào FlatsomeAdvanvedGlobal Setting – Thêm code vào 1 trong 4 vùng trống (HEADER SCRIPTS – FOOTER SCRIPTS – BODY SCRIPTS – TOP – BODY SCRIPTS – BOTTOM) đều được

Đối với theme bất kỳ không phải Flatsome

Nếu bạn không dùng Flatsome, chúng ta sẽ bỏ đoạn code này vào giữa hai thẻ đóng </body> và </html> của file Footer.php nhé!

Còn bạn nào mà không biết file Footer.php ở chỗ nào nữa thì vô Quản trị – Giao diện – Sửa giao diện – tìm file Footer.php ở cột bên phải nhé!

Code button liên hệ dưới chân web dành cho wordpress

<section id="azt-contact-footer-outer">
<div id="azt-contact-footer">
<a href="#" data-open="#main-menu" data-pos="left" data-bg="main-menu-overlay"><i class="fas fa-bars" aria-hidden="true" style="height: 25px;"></i><span class="azt-contact-footer-btn-label"><span>Menu</span></span></a>
<a href="/shop">
<span>
<img src="https://chowebgiare.com/wp-content/uploads/2023/05/button-contact-3399.jpg" alt="Kho theme">
<span class="azt-contact-footer-btn-label">Kho theme</span>
</span>
</a>
<a id="azt-contact-footer-btn-center" href="tel:0932913631">
<span class="azt-contact-footer-btn-center-icon">
<span class="phone-vr-circle-fill"></span>
<img src="https://chowebgiare.com/wp-content/uploads/2023/05/button-contact-3399-2.jpg" alt="Gọi ngay">
</span>
<span>
<span class="azt-contact-footer-btn-label">
<span>Gọi ngay</span>
</span>
</span>
</a>
<a href="https://facebook.com/huynhphung.websfy target="_blank">
<span>
<img src="https://chowebgiare.com/wp-content/uploads/2023/05/button-contact-3399-3.jpg" alt="Messenger">
<span class="azt-contact-footer-btn-label">Messenger</span>
</span>
</a>
<a href="https://zalo.me/0932913631" target="_blank">
<span>
<img class="zalo-icon" src="https://chowebgiare.com/wp-content/uploads/2023/05/zalo-150x150-1.png" alt="Zalo">
<span class="azt-contact-footer-btn-label">Zalo</span>
</span>
</a>
</div>
</section>
<style>
#azt-contact-footer-outer {position: fixed;width: 100%;z-index: 100 !important;bottom: 0;display: none;}
#azt-contact-footer:after {content: "";position: absolute;pointer-events: none;background-image: url(https://chowebgiare.com/wp-content/uploads/2023/05/mb-footer-bg.svg);background-color: unset;background-position: center top;background-repeat: no-repeat;background-size: 100%;box-shadow: unset;height: 65px;width: 100%;margin-left: 0;margin-bottom: 0;left: 0;bottom: 0;z-index: -1;}
#azt-contact-footer {border-bottom: 15px solid #fff;display: flex;max-width: 1200px;margin: auto;position: relative;padding-top: 5px;}#azt-contact-footer > a {position: relative;display: block;width: 25%;text-align: center;padding: 11px 0 0px 0;color: #313131;}#azt-contact-footer > span {display: block;width: 30px;}#azt-contact-footer span {display: block;}.azt-contact-footer-btn-label {padding: 0px 2px 0 2px;font-size: 11px;white-space: nowrap;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;font-weight: bold;}#azt-contact-footer > a img {height: 30px;width:30px}#azt-contact-footer-btn-center {position: relative;background: transparent !important;}#azt-contact-footer-btn-center .azt-contact-footer-btn-label {position: absolute;left: 50%;bottom: 2px;transform: translateX(-50%);}#azt-contact-footer-btn-center .azt-contact-footer-btn-label > span {padding: 0px 8px;background-image: linear-gradient(92.83deg, #0E68C8 0, #02A4A5 100%);border-radius: 30px;color: white;display: inline-block;}
.azt-contact-footer-btn-center-icon {left: 50%;position: absolute;transform: translateX(-50%);background-image: linear-gradient(92.83deg, #f90000 0, #950099 100%);width: 50px;height: 50px;border-radius: 50%;top: -28px;text-align: center;box-shadow: rgb(0 0 0 / 15%) 0 -3px 10px 0px;border: 2px solid #fff;}.azt-contact-footer-btn-center-icon img{max-width: 20px;height: auto !important;position: absolute;top: 50%;left: 50%;transform: translate(-50%, -50%);}.phone-vr-circle-fill {width: 50px;height: 50px;position: absolute;top: 50%;left: 50%;transform: translate(-50%, -50%);border-radius: 50%;box-shadow: 0 0 0 0 #0E68C8;border: 2px solid transparent;transition: all .5s;animation: zoom 1.3s infinite;}@keyframes zoom {0% {}70% {box-shadow: 0 0 0 15px transparent}100% {box-shadow: 0 0 0 0 transparent}}
@media only screen and (max-width: 850px) {
#azt-contact-footer-outer {
display:block;
}
}
</style>
Chúc bạn thành công!
Bạn có thể để làm bình luận về button này đẹp hay xấu chỗ nào nhé!, Khen chê đều được
.
.
.
.