Tạo Contact Button đẹp cho website sử dụng HTML và CSS

Mục lục

Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một đoạn code HTML và CSS đẹp, dùng để tạo các nút liên hệ cho website WordPress.

Giuseart.com---Tạo-Contact-Button-Đẹp-Cho-Website
Giuseart.com – Tạo Các Nút Liên Hệ Đẹp Cho Website

Việc cần làm duy nhất của các bạn là copy đoạn code sau bỏ vào Footer Script của website.

Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một đoạn code HTML và CSS đẹp, dùng để tạo các nút liên hệ cho website WordPress.

Giuseart.com---Tạo-Contact-Button-Đẹp-Cho-Website
Giuseart.com – Tạo Các Nút Liên Hệ Đẹp Cho Website

Việc cần làm duy nhất của các bạn là copy đoạn code sau bỏ vào Footer Script của website.

  • Nếu là theme Flatsome: Trên thanh đen đen trên cùng – Flatsome – Advanced – Global Setting – Footer Script 
  • Với theme bất kỳ: Giao diện – sửa – footer.php. Copy bỏ code vào file đó, phía trước thẻ đóng </body>
.
.
.
.