Dung lượng TIết kiệm nhất

Hosting Server Hosting dung lượng 300MB

360,000đ (thời hạn 12 tháng)

  • Dung lượng đĩa 300MB
  • Tên miền: 1
  • Subdomain: 2
  • Băng thông không giới hạn
  • Email: 5
  • Tài khoản FTP: 2
  • Mysql: 1
  • Parked domain: không giới hạn
  • Backup hàng tuần
  • Miễn phí chứng chỉ SSL
  • Free Direct admin

 

rẻ nhất

Hosting Server Hosting Startup

SSD Enterprise (12thg)

435,000đ

 • Dung lượng đĩa 500MB
 • Tên miền: 1
 • Subdomain: 4
 • Băng thông không giới hạn
 • Email: 10
 • Tài khoản FTP: 3
 • Mysql: 2
 • Parked domain: không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Hosting Server Hosting Semi

SSD Enterprise (12thg)

720,000đ

 • Dung lượng: 1GB
 • Tên miền: 2
 • Subdomain: 6
 • Băng thông không giới hạn
 • Email: 15
 • Tài khoản FTP: 4
 • Mysql: 3
 • Parked domain: không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký

Hosting Server Hosting Pro 01

SSD Enterprise (12thg)

1,140,000đ

 • Dung lượng: 2GB
 • Tên miền: 3
 • Subdomain: 8
 • Băng thông không giới hạn
 • Email: 20
 • Tài khoản FTP: 5
 • Mysql: 4
 • Parked domain: không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Ưu chuộng nhất

Hosting Server Hosting Pro 02

SSD Enterprise (12thg)

1,836,000đ

 • Dung lượng đĩa 5GB
 • Tên miền: 5
 • Subdomain: 10
 • Băng thông không giới hạn
 • Email: 25
 • Tài khoản FTP: 8
 • Mysql: 6
 • Parked domain: không giới hạn
 • Backup hàng tuần
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Free Direct admin
Đăng ký